Όροι Χρήσης

Τελευταία Ενημέρωση: 20 Μαρτίου 2017

Το παρόν έγγραφο Όροι Χρήσης, καθώς επίσης και τα έγγραφα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ΔεδομένωνΠολίτικη Cookies, και το τμήμα συχνών ερωτήσεων, αποτελούν ενιαία τους όρους και προϋποθέσεις («Όροι» «Όροι και Προϋποθέσεις») που διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών («Υπηρεσία») που προσφέρονται από τους δικτυακούς τόπους που λειτουργούν κάτω από το τομέα (domain) palladium.gr και χειρίζονται κάτω από την επωνυμία «PALLADIUM» η εταιρία ΛΙΝΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠOΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ («εμείς», «η εταιρία», «ΛΙΝΟΘΗΚΗ ΑΕ», «Palladium»).

Η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους Όρους. Αυτοί οι όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και λοιπούς που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

Τα προσωπικά στοιχεία ή οι πληροφορίες που καταχωρείται στο τομέα palladium.gr υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των Πολιτικών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με την χρήση των ιστοσελίδων που ανήκουν στο τομέα palladium.gr παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία και έλεγχο των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχετε είναι αληθή και ακριβή.

Λογαριασμοί Χρηστών

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασής σας στους ιστοτόπους του palladium.gr και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή σας και φορητές συσκευές σας, και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμφωνείτε να αναλάβετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν κάτω από το λογαριασμό ή τον κωδικό πρόσβασης σας. Θα πρέπει να λαμβάνετε όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζετε ότι ο κωδικός πρόσβασης είναι εμπιστευτικός και ασφαλής και θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας έχει γίνει γνωστός σε κάποιον άλλο, ή αν ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται, ή είναι πιθανό να χρησιμοποιείται με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι σωστά και πλήρης, και να μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που έχετε δώσει. Έχετε πρόσβαση και μπορείτε να ενημερώνετε πολλές από τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας, στην περιοχή «Ο Λογαριασμός Μου» της ιστοσελίδας.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία του Palladium: (α) με οποιοδήποτε τρόπο που προκαλεί ή είναι πιθανό να προκαλέσει οποιαδήποτε υπηρεσία του Palladium, ή οποιαδήποτε πρόσβαση σε αυτό να διακοπεί, καταστραφεί ή μειωθεί η λειτουργικότητα του με οποιονδήποτε τρόπο, ή (β) για δόλιους σκοπούς , ή σε σχέση με ποινικό αδίκημα ή άλλη παράνομη δραστηριότητα, ή (γ) για να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή άγχος.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε υπηρεσία ή να τερματίσουμε λογαριασμούς. Αυτό ισχύει ιδίως, αν είστε κατά παράβαση των ισχυόντων νόμων, ισχύων συμβατικών διατάξεων, τις οδηγίες μας ή τις πολιτικές μας.

Κριτικές, Σχόλια, Επικοινωνίες, και λοιπό περιεχόμενο

Ως επισκέπτες ή εγγεγραμμένοι χρήστες μπορείτε να υποβάλετε σχόλια, κριτικές, παρατηρήσεις και άλλο περιεχόμενο όπως προτάσεις, ιδέες, σχόλια, ερωτήσεις ή άλλες πληροφορίες, εφόσον το περιεχόμενο δεν είναι παράνομο, άσεμνο, υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβάλλει την ιδιωτικότητα, παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ή με άλλο τρόπο επιβλαβή για τρίτους ή απαράδεκτος και δεν αποτελείται από ή περιέχει ιούς λογισμικού, πολιτικές εκστρατείες, εμπορική άγρα πελατών, αλυσιδωτές επιστολές, μαζική αλληλογραφία ή οποιαδήποτε μορφή “spam”. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ψεύτικη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, ή με άλλο τρόπο παραπλάνηση ως προς την προέλευση μιας κάρτας ή άλλου περιεχομένου. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε ή να επεξεργαστούμε τέτοιο περιεχόμενο.

Αν έχετε αποστείλει ή αναρτήσει περιεχόμενο ή υλικό, και αν δεν αναγράφεται διαφορετικά, εκχωρείτε: (α) μια μη-αποκλειστική, ατελώς και πλήρως εκχώρησης και μεταβιβάσιμα δικαιώματα για χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή, και εμφάνιση του περιεχομένου σε ολόκληρο τον κόσμο σε οποιοδήποτε μέσο και (β) στο Palladium, τους υποαδειούχους και τους εκδοχείς του το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα που υποβάλλετε σε σχέση με τέτοιο περιεχόμενο, εφόσον το επιλέξουν.

Συμφωνείτε ότι τα δικαιώματα που χορηγείτε παραπάνω είναι αμετάκλητα για όλη τη διάρκεια της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σας που σχετίζονται με τέτοιο περιεχόμενο και υλικό. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συμφωνείτε να παραιτηθείτε από το δικαίωμά σας να αναγνωριστείτε ως ο συντάκτης του εν λόγω περιεχομένου και το δικαίωμά σας να αντιτίθεστε σε υποτιμητική μεταχείριση τέτοιου περιεχομένου. Συμφωνείτε να εκτελείτε όλες τις περαιτέρω πράξεις που είναι αναγκαίες για την τελειοποίηση οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα που παρέχονται σε εσάς από το Palladium, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης πράξεων και εγγράφων, κατόπιν αιτήματός μας.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε ο κύριος κάτοχος ή ειδάλλως ελέγχετε όλα τα δικαιώματα για το περιεχόμενο που αναρτάτε, ότι κατά την ημερομηνία που το περιεχόμενο ή υλικό έχει αναρτηθεί: (α) το περιεχόμενο και το υλικό είναι ακριβής και (β) η χρήση του περιεχομένου και των υλικών που παρέχετε δεν παραβιάζει καμία από τις ισχύουσες πολιτικές ή οδηγίες του Palladium και δεν θα προκαλέσει τραυματισμό σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα (συμπεριλαμβανομένων ότι το περιεχόμενο ή το υλικό δεν είναι δυσφημιστικό). Συμφωνείτε να αποζημιώσετε το Palladium για όλες τις αξιώσεις που εγείρονται από τρίτους κατά του Palladium «ΛΙΝΟΘΗΚΗ ΑΕ» που προκύπτουν από ή σε σχέση με το περιεχόμενο και υλικό που παρέχετε, εκτός στο βαθμό που οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από την αποτυχία μας να αφαιρέσουμε σωστά το περιεχόμενο, εφόσον μας έχετε ειδοποιήσει για το παράνομο χαρακτήρα του περιεχομένου (εγγράφως) που προκύπτει από ή σχετικά με, ή που προέρχονται από το περιεχόμενο που έχετε κοινοποιήσει σε εμάς.

Αγορές

Την πώληση προϊόντων μέσω αυτής της ιστοσελίδας κάτω από την επωνυμία PALLADIUM διεξάγει η «ΛΙΝΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠOΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», μια ελληνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, οδό Βουκουρεστίου 21, ΕΛΛΑΔΑ, ΑΦΜ: 094436274 ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών.

Α. Χρησιμοποιώντας τους ιστότοπους των τομέων του palladium.gr ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτών, αναλαμβάνετε: (α) Να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρία μας (β) Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε χωρίς ειδοποίηση και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές. (γ) Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο (βλ. την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να προωθήσουμε την παραγγελία σας. Με την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.

Β. Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών

Τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας είναι διαθέσιμα μόνο στην Ελλάδα (εκτός από το Άγιο Όρος στη χερσόνησο του Άθω).

Γ. Πώς Καταρτίζεται η Σύμβαση

Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν πρόταση πώλησης αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί καμία σύμβαση μεταξύ ημών και εσάς αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει ρητώς αποδεκτή από εμάς. Αν δεν δεχτούμε την παραγγελία σας και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται στο ακέραιο. Για να κάνετε μια παραγγελία θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της αγοράς και να πατήσετε το κουμπί «Αποστολή Παραγγελίας». Κατόπιν θα λάβετε ένα e-mail από εμάς το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας με τα στοιχεία της. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή της πληρωμής, όπως πχ σε περίπτωση εξόφλησης μέσω κατάθεσης, θα αναγράφεται στο email ότι η παραγγελία είναι σε κατάσταση αναμονής. Με το που λάβουμε τη πληρωμή θα σας έρχεται συμπληρωματικό email οπού θα αναφέρει ότι η παραγγελία σας είναι σε κατάσταση διεκπεραίωσης. Να σημειώσουμε ότι για να ισχύσει η σύμβαση για την αγορά ενός προϊόντος μεταξύ μας («η Σύμβαση»), θα γίνεται μόνο όταν έχει επιβεβαιωθεί από μάς η αποστολή του και έχετε λάβει email ότι «Η παραγγελία σας έχει ολοκληρωθεί». Μέχρι τότε παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτό δεν σημαίνει πως η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή, καθώς αυτό αποτελεί μια πρόταση από εσάς προς εμάς για την αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων. Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό την αποδοχή τους εκ μέρους μας και η εν λόγω αποδοχή θα επιβεβαιώνεται μόνο όταν θα λαμβάνετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς «Η παραγγελία σας έχει ολοκληρωθεί». Θα ειδοποιήστε με μηνύματα στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δώσει, για τη συνέχεια της πορείας της, όπως πχ «Προς Αποστολή» ή «Παραδόθηκε στον επιθυμητό Διανομέα Παράδοσης» εφόσον χρειάζεται ή απευθείας θα ενημερώνεστε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς για την Ολοκλήρωση της Παραγγελίας σας. Η Σύμβαση θα αφορά μόνο στα προϊόντα των οποίων την αποστολή έχουμε επιβεβαιώσει στην Ολοκλήρωση Παραγγελίας. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας προμηθεύσουμε τυχόν περαιτέρω προϊόντα που ενδεχομένως είναι μέρος της παραγγελίας σας, παρά μόνο όταν επιβεβαιωθεί η αποστολή των εν λόγω προϊόντων με ξεχωριστή «Ολοκλήρωση Παραγγελίας».

Δ. Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τους. Υπό αυτό το πρίσμα, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε. Εάν δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε τέτοιου είδους παρόμοια προϊόντα, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που ενδεχομένως έχετε πληρώσει στο ακέραιο.

Ε. Απόρριψη Παραγγελίας

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε ήδη στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας, το οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να πράξουμε ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

ΣΤ. Παράδοση – Αποστολή Προϊόντων

Με τον όρο παράδοση εννοούμε την αποστολή αγαθών που έχετε αγοράσει από τον ιστότοπό μας, είτε με μέσα της εταιρίας, είτε με μέσα τρίτων, όπως υπηρεσίες ταχυδρομείου.

Όσον αφορά την παράδοση από την εταιρία με μέσα της εταιρίας, παραδόσεις πραγματοποιούνται μέχρι την εξωτερική είσοδο της οικίας και σε καμιά περίπτωση περαιτέρω αυτού. Εάν δε απαιτούνται ειδικά μέσα για τη μεταφορά των αγαθών από την εξωτερική είσοδο της οικίας μέχρι την εσωτερική είσοδο ή χώρο του πελάτη, σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή έχουμε κάποια υποχρέωση απέναντι στο πελάτη.

Όσον αφορά τους τρόπους αποστολής τρίτων, ταχυδρομείων, πρακτορείων, μεταφορικών κτλ, όπως ορίζονται από τους τρόπους και όρους χρήσης των.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του όρου Ε παραπάνω σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και με την επιφύλαξη να συντρέχουν εν προκειμένω εξαιρετικές περιστάσεις, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας για το/τα προϊόν/τα που αναγράφονται στην Επιβεβαίωση Αποστολής, και παραδίδονται από την εταιρία μας με μέσα δικά μας, εντός το αργότερο 30 ημερών από την ημερομηνία της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας, για προϊόντα όπου η διάθεση τους είναι άμεση. Για προϊόντα τα οποία παραγγέλνονται κατόπιν ειδικών απαιτήσεων και τροποποιήσεων του πελάτη, ή που δεν υπάρχουν σε απόθεμα, και γίνονται ειδική παραγγελία για τον πελάτη διατηρούμε το δικαίωμα να παραδώσουμε εντός 90 ημερών από την Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Παρόλα αυτά, καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν σε περιπτώσεις όπως επιπλέον προσαρμογή των προϊόντων στις απαιτήσεις του πελάτη, ανάλογα με την περιοχή παράδοσης ή σε απρόβλεπτες περιστάσεις.

Για προϊόντα που παραδίδονται με τρίτους συνεργαζόμενους οφείλουμε τα παραπάνω χρονικά όρια μέχρι τα σημεία παραλαβής αυτών των υπηρεσιών. Τυχών καθυστερήσεις που προκαλούνται από κωλυσιεργίες, ή λόγους ανωτέρας βίας που δεν μπορούν να προληφθούν ή να προ νοηθούν, από τις υπηρεσίες αποστολής-παράδοσης αυτών των τρίτων εμπλεκομένων υπηρεσιών, ουδεμία ευθύνη φέρουμε ούτε μπορεί να προστεθεί ή να προσμετρήσει στον χρόνο όπου έχουμε ορίσει ώς τον μέγιστο παράδοσης της παραπάνω παραγράφου.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στην ημερομηνία παράδοσης, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα σας προσφέρουμε την επιλογή είτε να συνεχίσετε την αγορά ορίζοντας από την πλευρά μας νέα ημερομηνία παράδοσης, είτε να ακυρώσετε την παραγγελία με πλήρη επιστροφή χρημάτων. Σημειώστε, ωστόσο, ότι δεν πραγματοποιούμε παραδόσεις Σάββατα και Κυριακές. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, η “παράδοση” θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ή η παραγγελία θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, το οποίο θα αποδεικνύεται από την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας στη συμφωνημένη διεύθυνση παράδοσης.

Αναλυτικά οι τιμές, οι περιοχές και τρόποι παράδοσης αναφέρονται στο τμήμα συχνών ερωτήσεων της σελίδας επικοινωνίας, το περιεχόμενο του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων αυτών.

Ζ. Αδυναμία Παράδοσης

Εάν καταστεί αδύνατο για εμάς να σας παραδώσουμε την παραγγελία σας με τα δικά μας μέσα, θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα ασφαλές μέρος για να αφήσουμε το δέμα σας. Θα αφήσουμε επίσης ένα σημείωμα που θα εξηγεί πού βρίσκεται η παραγγελία σας και τι θα πρέπει να κάνετε για να την παραλάβετε. Εάν δεν βρίσκεστε στο σημείο παράδοσης στη συμφωνημένη ώρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε ξανά μαζί μας για να οργανώσουμε εκ νέου την παράδοση σε κάποια άλλη ημέρα. Εάν, μετά την πάροδο 30 ημερών από την στιγμή που η παραγγελία σας είναι διαθέσιμη προς παράδοση, η εν λόγω παραγγελία δεν έχει ακόμη παραδοθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά μας, θα θεωρήσουμε ότι επιθυμείτε να ακυρώσετε τη Σύμβαση και η Σύμβαση θα θεωρείται λήξασα. Σας αποτέλεσμα της λήξης της Σύμβασης, θα σας επιστρέψουμε κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς σχετική με το κόστος των προϊόντων, όσο το δυνατόν συντομότερα και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση έχει λήξει. Παρακαλούμε σημειώστε ωστόσο ότι τα μεταφορικά που προέκυψαν εξ αφορμής λήξης της Σύμβασης μπορεί να έχουν ψηλότερο κόστος, με το οποίο δικαιούμαστε να σας επιβαρύνουμε.

Η. Μετάθεση Κινδύνου και Κυριότητα των Προϊόντων

Η ευθύνη για τα προϊόντα μετατίθεται σε εσάς από τη στιγμή που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Η κυριότητα των προϊόντων περνάει στα χέρια σας είτε με την ολοσχερή είσπραξη από την πλευρά μας όλων των ποσών που οφείλονται σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, είτε με την παράδοση τους (όπως ορίζεται παραπάνω στον όρο ΣΤ) αν αυτή πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα από την είσπραξη.

Θ. Τιμή και Πληρωμή

Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Φροντίζουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί και θα σας επιστρέψουμε στο ακέραιο κάθε ποσό που έχετε πληρώσει. Δεν υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν σας έχουμε στείλει την Ολοκλήρωση Παραγγελίας), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμή. Περαιτέρω σε περίπτωση που η τιμή αλλάξει λόγω διακοπής ισχύουσας προσφοράς ή μειωθεί λόγω προωθητικής ενέργειας – προσφοράς, ακόμη και εάν δεν έχει γίνει η παραλαβή των προϊόντων σας, ή η διαδικασία συγκαταλογής των, αλλά η παραλαβή της παραγγελίας σας από εμάς κατά την έξοδο σας από το ηλεκτρονικό ταμείο πατώντας το κουμπί «Αποστολή Παραγγελίας», η τιμή δε μπορεί να αλλάξει εκ νέου και θεωρείται η συμφωνηθέντα κατά την έξοδο σας από το ηλεκτρονικό ταμείο πατώντας το κουμπί «Αποστολή Παραγγελίας». Οι τιμές στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν Φ.Π.Α αλλά όχι τα έξοδα αποστολής, τα οποία προστίθενται στη συνολική τιμή όπως εμφανίζεται στο τμήμα συχνών ερωτήσεων της σελίδας επικοινωνίας, το περιεχόμενο του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων αυτών. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα αμέσως ανωτέρω αναφέρονται, ενδεχόμενες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες για τις οποίες σας έχει ήδη αποσταλεί Επιβεβαίωση Παραγγελίας,. Από την στιγμή που έχετε επιλέξει όλα τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε, αυτά θα έχουν προστεθεί στο καλάθι αγορών σας και το επόμενο βήμα είναι να προωθήσετε την παραγγελία και να πληρώσετε. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα της διαδικασίας αγοράς, συμπληρώνοντας ή επαληθεύοντας τις πληροφορίες που σας ζητούνται σε κάθε βήμα. Περαιτέρω, κατά τη διαδικασία αγοράς, πριν την πληρωμή, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

Επίσης, αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, το αρχείο με όλες σας τις παραγγελίες είναι διαθέσιμο στο πεδίο “Ο Λογαριασμός μου”.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τις πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες Visa, Mastercard, Maestro, Dinners, American Express. Με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass. Δεν οφείλουμε να προσφέρουμε πρόγραμμα δόσεων αλλά διατηρούμε το δικαίωμα να το κάνουμε για προωθητικό ή οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνουμε απαραίτητο. Πέρα από τη χρήση κάρτας μπορείτε να ολοκληρώσετε τις αγορές σας με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που συνεργαζόμαστε, ή με μετρητά όταν η παράδοση γίνεται από την εταιρία με μέσα δικά μας, ή παραλαμβάνεται σε φυσικό χώρο ορισμένο από εμάς. Για ποσά άνω των 500 ευρώ, όπως ορίζεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν. 4446/2016, η εξόφληση γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, και στα συγκεκριμένα ποσά για τους συγκεκριμένους όρους παράδοσης – παραλαβής, ή επιλογή «Αντικαταβολή» δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Οι τρόποι πληρωμής αναφέρονται και στο τμήμα συχνών ερωτήσεων της σελίδας επικοινωνίας, το περιεχόμενο του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων αυτών. Επίσης μπορείτε να πληρώσετε όλο ή μέρος του τιμήματος της αγοράς σας με μία δωροκάρτα ή ένα πιστωτικό κουπόνι, που εκδίδονται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Η χρέωση των πιστωτικών σας, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών πραγματοποιείται από την Alpha Bank μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce”. Πραγματοποείται με τη μέθοδο ανακατεύθυνσης στον ασφαλή τόπο της Alpha Bank αφου πατήσετε το κουμπί «Πληρωμή». Αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή επιστρέφετε στο Διαδικτυακό τόπο του Palladium. Την στιγμή που πατάτε το κουμπί «Πληρωμή» επιβεβαιώνετε ότι η κάρτα ή, κατά περίπτωση, η δωροκάρτα ή το πιστωτικό κουπόνι σας ανήκει. Οι κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας σας. Αν ο εκδότης της κάρτας σας δεν εγκρίνει την πληρωμή, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση και διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τη παραγγελία σας και να μη συνάψουμε Σύμβαση μαζί σας.

Ι. Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΙΑ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τη νομοθεσία, όλες οι αγορές που γίνονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ι του Τίτλου V της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως έχει ενσωματωθεί στον ελληνικό Κώδικα Φ.Π.Α., ως τόπος προμήθειας θα θεωρείται το Κράτος Μέλος της διεύθυνσης όπου πρόκειται να παραδοθούν τα προϊόντα (δηλαδή η Ελλάδα) και ο ισχύων συντελεστής ΦΠΑ στην Ελλάδα θα εφαρμοσθεί.

Πολιτική Επιστροφών

Α. Νόμιμο Δικαίωμα Υπαναχώρησης – Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Αν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής, μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση (εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου πρόκειται για κάποιο από τα προϊόντα του όρου Γ κατωτέρω, όπου το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν παρέχεται) εντός 14 ημερολογιακών ημερών αναιτιολόγητα. Η επιστροφή της δωροκάρτας διέπεται από τους Όρους Χρήσης της δωροκάρτας. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, ή στην περίπτωση παραγγελίας με περισσότερα προϊόντα μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο του τελευταίου προϊόντος. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορείτε να ενημερώσετε το PALLADIUM στη διεύθυνση ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 21, 10671, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ή στο τηλέφωνο 2103615284, είτε γράφοντας στην φόρμα επικοινωνίας μας, είτε αποστέλλοντας email στη διεύθυνση info@palladium.gr, για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη Σύμβαση με ρητή δήλωσή σας (π.χ. αποστέλλοντας ταχυδρομικώς μια επιστολή). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την φόρμα υπαναχώρησης που εμφανίζεται στο Παράρτημα, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Για να υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Β. Αποτελέσματα Υπαναχώρησης

Αν υπαναχωρήσετε από αυτή τη Σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την υπαναχώρηση, όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς για τα προϊόντα της αγοράς σας, εκτός των εξόδων αποστολής, και τυχόν επιπλέον έξοδα αντικαταβολής. Η επιστροφή θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορούμε πάντως να παρακρατούμε την επιστροφή είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. Μπορείτε να επιστρέψετε ή να παραδώσετε τα προϊόντα χέρι με χέρι στο κατάστημα PALLADIUM στη διεύθυνση ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 21, 10671, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας ενημερώσατε για την υπαναχώρησή σας από τη Σύμβαση αυτή. Θεωρείται ότι το έχετε πράξει αυτό εμπρόθεσμα αν έχετε δώσει προς αποστολή τα προϊόντα πριν παρέλθει η προθεσμία των 14 ημερών. Θα επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των προϊόντων, εκτός μόνο από την περίπτωση που τα παραδώσετε χέρι με χέρι στο κατάστημα PALLADIUM. Ευθύνεστε για κάθε απομείωση της αξίας των προϊόντων ως απόρροια τέτοιας μεταχείρισής τους που αλλοιώνει την φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους.

Γ. Διατάξεις

Δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση όταν το αντικείμενο αυτής είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προϊόντα: Προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη. Είδη προσφοράς 40% και άνω της αρχικής τους τιμής. Προϊόντα που το αναφέρουν ρητά στη περιγραφή τους ότι δεν παρέχεται δικαίωμα επιστροφής. Σφραγισμένα προϊόντα τα οποία αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοσή τους σε εσάς, τα οποία λόγω της αποσφράγισης είναι ακατάλληλα πλέον για επιστροφή για λόγους υγιεινής. Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα PALLADIUM και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση. Το δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε. Κανένα ποσό δεν θα σας επιστραφεί εάν το προϊόν έχει ανοιχτεί από την αρχική συσκευασία του, χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του, εάν το προϊόν δεν είναι στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκε ή εάν έχει υποστεί ζημιά. Επομένως, πρέπει να φροντίσετε για τη δέουσα επιμέλεια των προϊόντων όσο είναι στην κατοχή σας. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα προϊόντα χρησιμοποιώντας ή συμπεριλαμβάνοντας την αρχική τους συσκευασία, τις οδηγίες και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν συνοδεύει τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επιστρέψτε τα προϊόντα μαζί με την απόδειξη που παραλάβατε κατά την παράδοση του. Όταν παραλάβετε την παραγγελία, θα βρείτε μια περίληψη του πως μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την επιστροφή στο κατάστημά μας, πηγαίνοντας αυτοπροσώπως στο κατάστημα και επιστρέφοντας το προϊόν μαζί με την απόδειξη που παραλάβατε κατά την παράδοση του. Αυτή η μέθοδος επιστροφής δεν συνεπάγεται κανένα απολύτως επιπρόσθετο κόστος για εσάς. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας ή να επιστρέψετε το προϊόν απευθείας στην διεύθυνση που αναγράφεται στην απόδειξη που θα παραλάβετε κατά την παράδοση. Σας καλούμε να επιστρέψετε το προϊόν το συντομότερο δυνατόν μαζί με την απόδειξη στη διεύθυνση που αναγράφεται σε αυτήν. Με αυτήν την μέθοδο επιστροφής, επιβαρύνεστε εσείς με τα έξοδα επιστροφής. Αφού εξετάσουμε λεπτομερώς το επιστρεφόμενο προϊόν, θα σας ενημερώσουμε εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων. Τα έξοδα αποστολής θα επιστρέφονται μόνο στην περίπτωση που ασκείτε το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης (βλ. παρ. Νόμιμο Δικαίωμα Υπαναχώρησης – Δικαίωμα Υπαναχώρησης) εντός της νόμιμης προθεσμίας και υπό την προϋπόθεση ότι επιστρέφονται και όλα τα αγαθά από τα οποία αποτελείται το δέμα. Η επιστροφή των χρημάτων θα καταβάλλεται το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας γνωστοποιήσατε την υπαναχώρηση. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορούμε πάντως να παρακρατούμε την επιστροφή των χρημάτων είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται πάντα με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά σας. Είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα και τον κίνδυνο της επιστροφής των προϊόντων σε εμάς, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας ή στο τηλέφωνο 2103615284 είτε αποστέλλοντας email στη διεύθυνση info@palladium.gr.

Δ. Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι το προϊόν που παραγγείλατε δεν συμμορφώνεται, κατά τη στιγμή της παράδοσής του, με τους όρους της Σύμβασης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας, περιγράφοντας λεπτομερώς το προϊόν και το ελάττωμά του, ή τηλεφωνώντας μας στο 2103615284, είτε αποστέλλοντάς μας email στη διεύθυνση info@palladium.gr και θα σας δώσουμε οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες. Πρέπει να μας επιστρέψετε το προϊόν στη διεύθυνση που αναγράφεται στην απόδειξη που θα παραλάβετε με την παράδοση του προϊόντος. Θα εξετάσουμε προσεκτικά το επιστρεφόμενο προϊόν και θα σας ενημερώσουμε μέσω email μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση (αν υφίσταται τέτοια περίπτωση). Η επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα σας επιβεβαιώσαμε μέσω e-mail ότι δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. Στην περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, το ποσό που έχει καταβληθεί θα επιστρέφεται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και όποιων άλλων εύλογων εξόδων με τα οποία επιβαρυνθήκατε για την επιστροφή του προϊόντος. Η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά. Τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία δεν θίγονται.

Ε. Αλλαγές

Αλλαγές, αντικατάσταση προϊόντων, που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες μπορούν μόνο να πραγματοποιηθούν εφόσον, το προϊόν που αγοράστηκε δεν είναι σε προσφορά 40% και άνω ή με ειδική τιμή, δεν έχει ανοιχτεί από την αρχική του συσκευασία ή χρησιμοποιηθεί. Οποιοδήποτε προϊόν έχει ανοιχτεί ή δεν είναι στη κατάσταση την οποία παραδόθηκε ή έχει χρησιμοποιηθεί, δεν θα γίνεται δεκτή η αλλαγή του. Τα έξοδα αποστολής παραλαβής τα χρεώνεται εξολοκλήρου ο πελάτης. Προτού γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει ο πελάτης να έχει επικοινωνήσει γραπτά, προφορικά ή με φυσική παρουσία με το κατάστημα. Αλλαγές μπορούν να γίνουν μόνο σε διάστημα 14 ημερών από τη στιγμή της παραλαβής του προϊόντος, ή από την ημερομηνία απόδειξης από τη στιγμή που είναι η ίδια με τη παραλαβή.

Ευθύνη και Αποποίηση Ευθύνης

Εκτός και αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά στους Όρους αυτούς, η ευθύνη μας σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν που αγοράζεται μέσω της ιστοσελίδας μας περιορίζεται αυστηρά στο ποσό της τιμής αγοράς του εν λόγω προϊόντος. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η ευθύνη μας δεν αποκλείεται ούτε περιορίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Στην περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης οφειλομένων σε αμέλεια μας,
  • Σε περίπτωση απάτης ή δόλιας παραπλάνησης, ή
  • Σε οποιαδήποτε περίπτωση όπου θα ήταν εκ μέρους μας παράνομο ή αθέμιτο να αποκλείσουμε ή να περιορίσουμε, ή να αποπειραθούμε να αποκλείσουμε ή να περιορίσουμε, την ευθύνη μας.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, και εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις ακόλουθες απώλειες, ανεξάρτητα από την αιτία που προέκυψαν:

  • Απώλεια εισοδήματος ή εσόδων
  • Απώλεια εμπορικής δραστηριότητας
  • Απώλεια κερδών ή συμβάσεων
  • Απώλεια προσδοκώμενων αποταμιεύσεων
  • Απώλεια δεδομένων, και
  • Απώλεια διαχείρισης χρόνου ή ωρών εργασίας.

Λόγω της ανοικτής φύσης της παρούσας ιστοσελίδας και της πιθανότητας σφαλμάτων κατά την αποθήκευση και μετάδοση των ψηφιακών πληροφοριών, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και την ασφάλεια των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην ή λαμβάνονται από την παρούσα ιστοσελίδα, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στην ιστοσελίδα. Όλες οι περιγραφές προϊόντων, οι πληροφορίες και η ύλη που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται “ως έχουν” και χωρίς καμία περαιτέρω εγγύηση είτε ρητή είτε σιωπηρή, εκτός από τις εγγυήσεις που παρέχονται εκ της νομοθεσίας. Υπό αυτό το πρίσμα, εάν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής ή ως χρήστης, είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε προϊόντα που είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τη στιγμή της παράδοσης. Θεωρείται ότι τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση όταν: (α) συμφωνούν με την περιγραφή και την ποιότητα που έχει περιγραφεί από εμάς σε αυτήν την ιστοσελίδα, (β) είναι κατάλληλα για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται κανονικά προϊόντα του είδους αυτού, και (γ) έχουν την ποιότητα και την απόδοση που είναι κανονική σε προϊόντα του ίδιου είδους και η οποία είναι ευλόγως αναμενόμενη. Στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό σύμφωνα με το νόμο αποποιούμαστε κάθε εγγύηση, εκτός από αυτές υπέρ των καταναλωτών και των χρηστών που δεν μπορούν νομίμως να αποκλειστούν. Όσα προβλέπονται στον όρο αυτόν δεν θίγουν τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή ή χρήστη, ούτε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης από την Σύμβαση.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και όλα τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με όλη την ύλη και το περιεχόμενο που παρέχονται ως μέρος της ιστοσελίδας, ανήκουν ανά πάσα στιγμή σε εμάς ή σε αυτούς που μας παρέχουν την άδεια χρήσης τους. Η χρήση της ύλης αυτής είναι επιτρεπτή από εσάς μόνο στην έκταση που ρητώς εγκρίνεται από εμάς ή τους αδειούχους χρήσης της. Αυτό δεν σας εμποδίζει να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα στο βαθμό που απαιτείται για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο μιας παραγγελίας ή των στοιχείων της Σύμβασης.

Ιοί, Πειρατεία και λοιπά Ηλεκτρονικά Εγκλήματα

Δεν επιτρέπεται να κάνετε μη προσήκουσα χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μεταδίδοντας εν γνώσει σας ιούς, “δούρειους ίππους” (trojan horses), “σκουλήκια υπολογιστών” (worms) και άλλα κακόβουλα λογισμικά ή άλλα υλικά που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιζήμια. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα και στον διακομιστή της, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην επιτεθείτε στην ιστοσελίδα μέσω άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack) ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack). Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές με τις οποίες θα συνεργαστούμε προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του ηλεκτρονικού παραβάτη. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτεται άμεσα το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή σας, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό του εξαιτίας της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή της τηλεφόρτωσης υλικού που περιέχεται σε αυτή ή ανάλογου υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα.

Λοιποί Όροι

Α. Σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα μας

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες και πηγές που παρέχονται από τρίτους. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά με ενημερωτικό σκοπό, ενώ το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων ή πηγών δεν βρίσκεται σε καμία περίπτωση υπό τον έλεγχό μας. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση των εν λόγω συνδέσμων.

Β. Γραπτή Επικοινωνία

Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί ορισμένες από τις πληροφορίες ή ενημερώσεις που σας στέλνουμε να έχουν έγγραφη μορφή. Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε ότι η επικοινωνία μαζί μας θα γίνεται κυρίως με ηλεκτρονική μορφή. Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω e-mail ή θα σας παρέχουμε πληροφορίες αναρτώντας ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας. Για συμβατικούς λόγους, συμφωνείτε με αυτήν την ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας και αναγνωρίζετε ότι όλες οι συμβάσεις, ειδοποιήσεις, πληροφορίες και λοιπές ανακοινώσεις που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά συνάδουν με κάθε νομική απαίτηση βάσει της οποίας αυτού του είδους η επικοινωνία πρέπει να γίνεται γραπτώς. Ο εν λόγω όρος δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Γ. Ειδοποιήσεις

Όλες οι ειδοποιήσεις που απευθύνονται από την πλευρά σας προς εμάς πρέπει να υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας. Με την επιφύλαξη του όρου Β ανωτέρω και όπως τυχόν διαφορετικά προβλέπεται, έχουμε το δικαίωμα να σας ειδοποιούμε είτε μέσω e-mail είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας δώσατε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει προσηκόντως επιδοθεί και παραληφθεί αμέσως μόλις αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας ή 24 ώρες μετά την αποστολή ενός e-mail ή τρεις ημέρες από την ημερομηνία αποστολής οποιασδήποτε επιστολής. Επαρκής απόδειξη της παράδοσης κάθε ειδοποίησης θα αποτελεί, σε περίπτωση επιστολής, το γεγονός ότι η εν λόγω επιστολή φέρει τη σωστή διεύθυνση, τα ταχυδρομικά τέλη και ότι έχει παραδοθεί στο ταχυδρομείο και, στην περίπτωση e-mail, ότι το εν λόγω e- mail εστάλη στην καθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη.

Δ. Μεταβίβαση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων

Η Σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και εμάς είναι δεσμευτική για αμφότερους όσο και για τους αντίστοιχους δικαιοδόχους και εκδοχείς μας. Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε, εκχωρήσετε, χρεώσετε ή διαθέσετε με άλλο τρόπο μια Σύμβαση, ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από αυτήν, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε, εκχωρήσουμε, χρεώσουμε, αναθέσουμε με υπεργολαβία ή διαθέσουμε με άλλο τρόπο μια Σύμβαση, ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτήν, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, κάθε τέτοια μεταβίβαση, εκχώρηση, χρέωση ή άλλου τύπου διάθεση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτή ούτε ακυρώνει, μειώνει ή με άλλο τρόπο περιορίζει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση που ενδέχεται να σας έχουμε παράσχει.

Ε. Γεγονότα Ανωτέρας Βίας

Δεν θα είμαστε υπόλογοι ή υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιωνδήποτε εκ των υποχρεώσεών μας βάσει μιας Σύμβασης, που να έχει προκληθεί από γεγονότα τα οποία δεν υπόκεινται στον εύλογο έλεγχό μας (Γεγονός Ανωτέρας Βίας). Ως γεγονός Ανωτέρας Βίας θεωρείται κάθε πράξη, γεγονός, αδυναμία πραγματοποίησης, παράλειψη ή ατύχημα που δεν υπόκειται στον εύλογο έλεγχό μας και περιλαμβάνει συγκεκριμένα (αλλά όχι περιοριστικά) τα εξής: Απεργίες, ανταπεργίες ή άλλες συνδικαλιστικές δράσεις. Κοινωνική αναταραχή, εξέγερση, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι) ή απειλή ή προετοιμασία για πόλεμο. Πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση, επιδημία ή άλλη φυσική καταστροφή. Αδυναμία χρήσης των σιδηροδρόμων, πλοίων, αεροπλάνων, μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών μέσων μεταφοράς. Αδυναμία χρήσης των δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Πράξεις, διατάγματα, νόμοι, κανονισμοί ή κυβερνητικοί περιορισμοί. Κάθε απεργία, βλάβη ή ατύχημα των ακτοπλοϊκών και ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των λοιπών μέσων μεταφοράς. εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας από οποιαδήποτε Σύμβαση θεωρείται ότι αναστέλλεται για την περίοδο που διαρκεί το Γεγονός Ανωτέρας Βίας και ο χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας θα παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να λήξει το Γεγονός Ανωτέρας Βίας ή να βρούμε λύση με την οποία να καθίσταται δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει της Σύμβασης παρά το Γεγονός Ανωτέρας Βίας.

ΣΤ. Παραίτηση από Δικαιώματα

Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος μιας Σύμβασης δεν επιδιώξουμε την από την πλευρά σας αυστηρή εκπλήρωση κάποιας από τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την Σύμβαση ή οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ή/και εάν δεν καταφέρουμε να ασκήσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή μέσα θεραπείας τα οποία δικαιούμαστε βάσει της σύμβασης ή των Όρων αυτών, αυτό δεν συνιστά παραίτησή μας από ή περιορισμό των εν λόγω δικαιωμάτων και μέσων θεραπείας μας και δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις σας. Η εκ μέρους μας παραίτηση από κάποια μεμονωμένη αξίωση δεν συνιστά και παραίτηση από τυχόν παρόμοια αξίωση στο μέλλον. Καμία εκ μέρους μας παραίτηση από οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους ή από τα δικαιώματα και μέσα θεραπείας που έχουμε από τη Σύμβαση δεν θα θεωρείται έγκυρη, παρά μόνο εάν δηλώνεται ρητώς ότι πρόκειται για παραίτηση και σας γνωστοποιείται εγγράφως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παραπάνω όρο που αφορά στις Ειδοποιήσεις.

Ζ. Ρήτρα Μερικής Ακυρότητας

Εάν κάποια αρμόδια αρχή καθορίσει ότι κάποιοι από τους παρόντες Όρους ή διατάξεις της Σύμβασης είναι άκυροι, παράνομοι ή μη εκτελεστοί σε οποιοδήποτε βαθμό, οι εν λόγω όροι ή διατάξεις θα διαχωρίζονται στο βαθμό αυτό από τους υπόλοιπους όρους και διατάξεις, οι οποίοι θα εξακολουθούν να ισχύουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Η. Πλήρης Συμφωνία

Οι παρόντες Όροι όπως και κάθε έγγραφο που ρητά αναφέρεται σε αυτούς αποτελούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα μας αναφορικά με το αντικείμενο της κάθε Σύμβασης και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη γραπτή ή προφορική συμφωνία, συνεννόηση ή διακανονισμό μεταξύ μας. Αμφότεροι εσείς και εμείς αναγνωρίζουμε ότι, για τη σύναψη Σύμβασης, ουδείς από εμάς βασίστηκε σε οποιαδήποτε δήλωση, δέσμευση ή υπόσχεση που τυχόν δόθηκε από το έτερο συμβαλλόμενο μέρος ή που υπονοήθηκε προφορικά ή γραπτά κατά τις μεταξύ μας διαπραγματεύσεις πριν από την εν λόγω Σύμβαση, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους. Κανένα μέρος δεν μπορεί να ασκήσει μέσο θεραπείας σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε ψευδή δήλωση που έγινε από το έτερο μέρος, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, πριν από την ημερομηνία της κάθε Σύμβασης (εκτός αν η ψευδής δήλωση έγινε με δόλο) και η άσκηση μέσων θεραπείας από το άλλο μέρος θα επιτρέπεται μόνο για τυχόν παράβαση της Σύμβασης, όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους.

Θ. Το Δικαίωμά μας για Τροποποίηση των Παρόντων Όρων

Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης και τροποποίησης των παρόντων Όρων ανά πάσα στιγμή. Τη χρονική στιγμή που παραγγέλνετε προϊόντα από εμάς ή που κάνετε χρήση αυτής της ιστοσελίδας, υπόκεισθε στις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές και Όρους μας, εκτός εάν απαιτείται η οποιαδήποτε τροποποίηση των συγκεκριμένων πολιτικών, των Όρων μας ή της Πολιτική Προστασίας Απορρήτου να πραγματοποιείται δια νόμου ή κυβερνητικής αρχής, περίπτωση και στην οποία οι τυχόν αλλαγές θα ισχύουν και για τις παραγγελίες που είχατε υποβάλει προγενέστερα των αλλαγών.

Ι. Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η χρήση της ιστοσελίδας μας καθώς και οι Συμβάσεις για την αγορά προϊόντων μέσω αυτής διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με την χρήση της ιστοσελίδας ή τις εν λόγω Συμβάσεις, υπόκειται στην μη αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Εάν συνάπτετε σύμβαση ως καταναλωτής, η εν λόγω ρήτρα δεν θίγει σε καμία περίπτωση τα νόμιμα δικαιώματά σας.

ΙΑ. Σχόλια και Προτάσεις

Τα σχόλια και οι προτάσεις σας είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας. Αν σαν καταναλωτής θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί, μπορείτε να απευθύνετε τα παράπονά σας σε εμάς στέλνοντας email στη διεύθυνση: info@palladium.gr με στόχο μια εξωδικαστική διευθέτηση. Στο ίδιο πλαίσιο, αν η αγορά μεταξύ ημών έχει πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας μας, σας ενημερώνουμε, όπως επιτάσσει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 524/2013, ότι δικαιούσθε να αναζητήσετε την διευθέτηση της καταναλωτικής σας διαφοράς μαζί μας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας εξωδικαστικής διευθέτησης διαφορών στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/.